Нитроглицерин таб. сублингв. 0,5мг №40
 50  руб/уп
Эринит таб. 10мг №50
 67  руб/уп
Моносан таб. 20мг №30
 85  руб/уп
Кардикет таб.пролонг. 40мг №20
 108  руб/уп
Моносан таб. 40мг №30
 166  руб/уп
Моночинкве таб. 40мг №30
 184  руб/уп
Кардикет таб.пролонг. 40мг №50
 229  руб/уп
Сиднофарм таб. 2мг №30
 243  руб/уп
Моночинкве ретард капс. пролонг. 50мг №30
 373  руб/уп